Entrar


OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA

AJUNTAMENT D'ALCOI: CINC PLACES D'AUXILIAR D'AJUDA A DOMICILI

 Cinc places d'Auxiliar del Servei d'Ajuda a domicili, pertanyents a l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, mitjançant el sistema de concurs oposició, en torn lliure.

https://boe.es/boe/dias/2020/09/21/pdfs/BOE-A-2020-10971.pdf

AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT

BASES I CONVOCATÒRIA PER A la COBERTURA DE CINC PLACES EN PROPIETAT D'OFICIAL DE POLICIA LOCAL

“BASES I CONVOCATÒRIA PER A la COBERTURA DE CINC PLACES EN PROPIETAT D'OFICIAL DE POLICIA LOCAL; TRES EN TORN DE PROMOCIÓ INTERNA; UNA EN TORN DE PROMOCIÓ INTERADMINISTRATIVA I UNA TORN DE MOBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT

►http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/06/12_111/2020_004148.pdf 

966013173 966013174
de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es