Entra si ja estàs registrat/da


VAERSA BORSES DE TREBALL PROVISIONALS

 

https://empleo.portalvaersa.com/es/BolsasProvisionales

 

BORSA PROVISIONAL D'URGENT NECESSITAT DE TÈCNICS D'ALIMENTS

Càrrecs

TÈCNICS/QUES D'ALIMENTS (província de València)

TÈCNICS/QUES D'ALIMENTS (província d´Alacant)

TÈCNICS/QUES D'ALIMENTS (província de Castelló)

Grup Professional
Grup A
Titulació Requerida

Títol universitari de Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments o bé títol universitari oficial de grau, que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a la categoria professional del lloc de treball oferit, o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite

Fase
 Admissió de sol·licituds ( Fi de recepció de candidatures: 09/09/2021 a les 15,00 hores )
Adjunts
966013173 966013174
de España, s/n. bajo 03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es