Entrar


MESURES EXTRAORDINÀRIES DIRIGIDES A TREBALLADORS I TREBALLADORES, EMPRESES I TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMES, PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI DERIVADA DE LA PANDÈMIA PER LA COVID-19

MESURES EXTRAORDINÀRIES DIRIGIDES A TREBALLADORS I TREBALLADORES, EMPRESES I TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMES, PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI DERIVADA DE LA PANDÈMIA PER LA COVID-19


CONSELLERIA DE ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

OBJECTE I FINALITAT DE LES AJUDES

Mesurades extraordinàries per a respondre a l'impacte generat per la crisi sanitària del coronavirus (Covid-19) en la Comunitat Valenciana, mitjançant l'establiment de diferents tipus d'ajudes a empreses, persones treballadores autònomes i persones treballadores la seu social de les quals, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana.

MODALITATS DE LES AJUDES

  1.  Ajudes directes destinades a les empreses i persones treballadores autònomes, compreses en els CNAE relacionats en l'annex I.
  2. Ajuda directa per a les persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries Covid-19 de la Seguretat Social.
  3. Ajuda directa a persones treballadores afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO), derivats de la Covid-19 durant el període i condicions que determinen les bases reguladores

TIPUS D'AJUDA

BENEFICIARIS

QUANTIA

TERMINI DE SOL·LICITUD

LLOC DE SOL·LICITUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1

-Les empreses i autònoms que, a la data 02/02/2021, disposen d'almenys un compte de cotització amb persones treballadores en alta en l'àmbit de la CV i l'activitat econòmica del qual es classifique en algun dels codis de la CNAE-09 relacionats en l'annex I

- 600€ en el cas de jornada completa.
-300€ en el cas de jornada parcial.

4 – 17 febrer

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21472

-Persones, que a la data 02/02/2021estén enquadrades en RETA i desenvolupen en la CV una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la CNAE-09 relacionats en l'annex I.

 

 

 

-600€

 

 

 

4 – 17 febrer

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21472

 

 

 

2

 

 

 

 

-Persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener, febrer o tots dos de 2021

-màx. 300€/persona si ha sigut beneficiària de les prestacions extraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social, al gener i Febrer de 2021
-màx. 150€/persona si ha sigut beneficiària de les prestacions extraordinàries COVID-19 de la Seguretat Social, al gener o Febrer de 2021

 

 

 

   15-28 febrer

 

 

 

 

 

 

 

 

15-28 febrer

 

 

 

 

https://ayudasautonomos.gva.es/TRACOV2021/tracov2021.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

-Tindre la condició de treballadors i treballadores  treballador per compte d'altri en la CV
-Que siguen perceptores de prestació per desocupació deguda a la suspensió temporal del contracte de treball, de manera total, a conseqüència d'un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o de força major derivades de la Covid-19.

-máx.300,00€/persona beneficiària en el cas que hagen sigut perceptores de prestació per desocupació associada a ERTO Covid-19 en els mesos de gener i febrer del 2021

-El procediment s'impulsarà d'ofici en tots els seus tràmits
-La Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral recaptarà del Servei de Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA), del Servei Públic d'Ocupació Estatal (*SEPE) i de qualsevol altra administració o entitat pública, la informació estrictament necessària per a l'atorgament de les ajudes

 

- màx. de 150€/persona beneficiària en el cas que hagen sigut perceptors de prestació per desocupació associada a ERTO Covid-19 durant el mes de gener o durant el mes de febrer de 2021.

 

 

 

ANNEX  I

5510 Hotels i allotjaments similars

5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada

5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes

5590 Altres allotjaments

5610 Restaurants i llocs de menjars

5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments

5629 Altres serveis de menjars

5630 Establiments de begudes

5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica

7911 Activitats de les agències de viatges

7912 Activitats dels operadors turístics

7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionats amb aquests

8230 Organització de convencions i fires de mostres

9001 Arts escèniques

9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques

9003 Creació artística i literària

9004 Gestió de sales d’espectacles

9102 Activitats de museus

9103 Gestió de llocs i edificis històrics

9311 Gestió d’instal·lacions esportives

9312 Activitats dels clubs esportius

9313 Activitats dels gimnasos

9319 Altres activitats esportives

9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics

9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment

966013173 966013174
de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es