Entrar
El pla d'ocupació jove destinarà 2.000 milions fins a l'any 2021

La Taula de Diàleg Social ha donat el vistiplau a l'esborrany definitiu del Pla de Xoc per l'Ocupació 2019-2021 que contempla un pressupost de 2.000 milions per als propers tres anys. L'objectiu és reduir l'alt nivell de desocupació dels menors de 25 anys, situat a Espanya en el 33,6%, més del doble de la mitjana de la UE-28 (14,8%), per a això es recullen 50 mesures agrupades en sis eixos: Orientació, Formació, Oportunitats d'Ocupació, Igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, Empreniment i Millora del marc institucional.

Fuentes de Moncloa apunten que el pla podria aprovar-se el divendres 7 de desembre, després que s'hagi tancat ja en la taula. No obstant això, les organitzacions empresarials CEOE i Cepyme no ho recolzen, com tampoc algunes comunitats autònomes populars.

Finestreta única per a joves

Entre les últimes novetats incorporades al pla (que ha doblegat la seva extensió després de 21 esborranys), cal destacar la creació d'una finestreta única per a joves, independentment de l'organització a la qual es dirigeixin els demandants d'ocupació. Coordinarà, per exemple, l'actuació dels 3.000 orientadors que el pla preveu contractar, una idea a iniciativa de CCOO que ha estat present des del principi, o els 110 nous mediadors de la Xarxa SIJ-Injuve.

Un altre aspecte nou és la reestructuració de les polítiques de bonificacions i subvencions. El pla estableix que es revisarà l'actual marc d'incentius per a "la contractació de qualitat i el empreniment" i, fruit d'aquesta avaluació, s'eliminaran els ineficaços i es "dissenyaran nous incentius". En el capítol pressupostari es destinen 165 milions d'euros per a bonificacions del contracte de formació i aprenentatge i 375 milions en bonificacions del foment del treball autònom per a joves.

Igualment, hi haurà una partida específica per incentivar als joves amb escassa qualificació al fet que tornin a la formació a través d'un programa de segona oportunitat becat, que destinarà 20 milions cada any, 60 milions en total.

Però potser un dels punts més conflictius en les negociacions de les últimes setmanes ha estat el referit a l'Estatut del Becari que, per petició de Comissions Obreres, ha ampliat la seva ràdio d'acció com a Estatut de les Pràctiques No Laborals. Fuentes d'aquest sindicat expliquen que la negociació del futur estatut es realitzarà en una taula específica dins de la Taula de Diàleg Social a la qual se sumaran, a més del Ministeri de Treball i els agents socials, el Ministeri d'Educació i el Injuve.

El canvi implica que no només s'inclouran aquells joves que han acabat la seva formació i opten a una ocupació mitjançant beca, sinó també els estudiants que realitzen pràctiques en empreses com a part del seu procés formatiu i que actualment és freqüent que no rebin retribució alguna. El pla estableix que la nova regulació té com a objectiu "la garantia del caràcter formatiu de les pràctiques, la protecció social adequada i el suport econòmic durant la seva realització".

El pla de xoc dedica nombroses mesures a evitar que determinats col·lectius es quedin fora, amb mesures concretes per als immigrants -es formarà al personal del Servei Públic d'Ocupació per tractar amb ells-. No obstant això, hi ha una obstinació específica amb un eix destinat a evitar la discreció per gènere, amb diverses mesures. Entre elles, es planteja la creació d'Agents d'igualtat en favor de dones joves i amb dificultats d'inserció laboral, projectes de base tecnològica per a dones joves i suports reforçats en entorns rurals.

Amb dret a desocupació

El pla recupera la cotització per desocupació en els contractes per a la formació dels programes mixts d'ocupació i formació -escoles taller, cases d'ofici....-, estableix programes de formació amb compromís de contractació, es reformarà el contracte de relleu, o es crearà un portal d'Ocupació per als contractes formatius, emulant el model del Regne Unit.

La formació juga un paper determinant, potenciant les competències digital, idiomes i en sectors estratègics.

Pot consultar la notícia original ACI

966013173 966013174
de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es