Recordar la contrasenya

Comunitat Valenciana


imagen sección

Totes les regles que ha de seguir un autònom que vulgui contractar empleats

Els treballadors autònoms tenen dret a contractar empleats perquè els ajuden en les seues tasques professionals. Per a això hauran de formalitzar un contracte professional, que representa un acord pel qual el treballador, a canvi d'una retribució, ofereix uns determinats serveis a l'empresari sota el control i direcció d'aquest.

Qualsevol persona major de 18 anys pot formalitzar un contracte laboral. Els majors de 16 i menors de 18 anys necessiten el consentiment dels seus pares o tutors legals, segons asseguren des de Debitoor. En aqueix sentit, l'autònom pot contractar a un treballador, però ha de complir una sèrie de requisits.

El principal és que quan la relació laboral supere les quatre setmanes, s'ha d'informar el treballador sobre els elements principals de la relació, llevat que aquests elements s'especifiquen en el contracte.

D'altra banda, l'autònom ha de comunicar al Servei Públic d'Ocupació, en un termini màxim de 10 dies des de l'acord, el contingut del contracte. I en cas que el treballador estiga sota la tutela legal de tercers s'ha d'entregar a aquests una còpia del contracte formalitzat així com les pròrrogues. El termini màxim també és de 10 dies des de l'acord.

Tipus de contractes

Quant als tipus de contracte que poden dur a terme els autònoms, destaquen els contractes indefinits, que al·ludeixen al fet que no hi ha límit temporal fins que una de les dues parts o ambdues de mutu acord rescindisca el contracte.

També existeixen els contractes temporals, que tenen una durada determinada. Si tenim en ment contractar a un empleat per a formar-li plenament en l'organització, l'autònom pot optar també pels contractes de formació i aprenentatge. Així com un contracte en pràctiques, que està pensat per a la pràctica de futurs professionals com els graduats o els que han aprés en la formació professional. En aquests casos la seua durada pot anar de 6 mesos a 2 anys.

Pot consultar la notícia original ACI

966013173 966013174
Plaza de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)