Entrar


Legislació Societària Bàsica: Codi de Comerç, Llei de SL, Llei de SA, Llei de Cooperatives...

A continuació mostrem una llista amb enllaços a les disposicions normatives de major rellevància a l'hora de crear una empresa.
Legislació societària bàsica

Codi de Comerç

Llei de Societats de Capital

Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

Llei de Societats Laborals

Llei de Societats Professionals

Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització :Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL) i Societats Limitades de Fundació Successiva (SLF).

966013173 966013174
de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es