Recordar la contrasenya

Comunitat Valenciana


imagen sección

Legislació Fiscal Bàsica

Legislació Fiscal Bàsica

Legislació fiscal

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)  LLEI   REGLAMENT

Impost sobre Societats LLEI   REGLAMENT

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)  LLEI   REGLAMENT

Calendari Fiscal 2013
Normativa general obertura activitat

Impost sobre Activitats Econòmiques  (+información)
Ordenances municipals  d'interés per a obertura activitat

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Impost sobre Béns Immobles

Llicència d'Obertura d'Establiments

Ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires

Més Ordenances

966013173 966013174
Plaza de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)