Entrar


La necessitat d'estudiar FP per a cobrir les perspectives laborals

L'alumnat estudiant de EFP (Educació i Formació Professionals), a Europa, no resulta suficient per a cobrir els llocs de treball demandats per les empreses en un futur immediat. Així ho assegura un estudi elaborat per l'Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa (*IESE)

L'alumnat estudiant de EFP (Educació i Formació Professionals), a Europa, no resulta suficient per a cobrir els llocs de treball demandats per les empreses en un futur immediat. Així ho assegura un estudi elaborat per l'Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa (*IESE).

S'estima que en 2020 la meitat d'ocupacions generades a Europa seran destinats a professionals de nivell intermedi, ja que únicament un 35% d'aquests demandaran qualificació universitària. Aquesta dada, no obstant això, encara no és assimilat per els/les joves a Espanya, doncs, segons una anàlisi realitzada per Fundació Atresmedia i Fundació *Mapfre, en col·laboració amb *IESE, sota el nom: Reflexions sobre la Formació Professional de grau mitjà i superior a Espanya, existeix un desajustament rellevant entre les necessitats del mercat laboral i les preferències d'estudi per part de la joventut espanyola.

El diari Expansión informa que, en opinió del docent de *IESE José Ramón *Pin, pares i mares no estan al corrent sobre l'evolució del mercat laboral, perquè “continuen apostant per la formació universitària” dels seus descendents. Per a *Pin, aquesta dada suposa un error, atés que només un 46% d'estudiants amb titulació universitària recent aconsegueixen accedir el primer any a una ocupació relacionada amb la carrera estudiada; així mateix, un 30% d'aquest alumnat titulat tampoc l'aconsegueix passats *cuatros anys des de la seua finalització. Els Graus Superiors Granada, i aquells impartits en altres localitats, així com els Cicles de Grau Mitjà en les diferents matèries existents, poden ser el trampolí al mercat laboral que moltes de les persones joves necessiten per a satisfer les necessitats reals d'ocupació a Espanya.

Ja en 2016, les ofertes d'ocupació sol·licitaven candidats/as que disposaren de, almenys, una titulació d'FP, en un 32% dels casos. I, recorrent a dades d'anys anteriors, cal destacar que en 2014 el 19% de persones amb titulació universitària es trobava en situació de desocupació, mentre que en Formació Professional aquesta xifra disminuïa a l'11%.

L'oferta d'FP és cada vegada més extensa i la seua diversitat abasta un ampli espectre de branques laborals per a les quals es capacita cada any a nous/as professionals. La tendència de matriculacions en Formació Professional s'inclina a l'alça, però així i tot, la Comissió Europea comunica que la xifra de tretze milions de persones que estudien aquest tipus de formació a Europa és insuficient per a les perspectives de treball previstes. L'estudi elaborat per *IESE assenyala, a més, que els serveis d'orientació oferits a l'aula estan enfocats a les carreres universitàries, principalment, la qual cosa implica un desconeixement general sobre noves vies d'inserció laboral, dades d'ocupabilitat, pràctiques professionals i professions emergents.

Una altra observació de Pin és que, a pesar que la demanda laboral de les empreses està subjecta a constants canvis, els programes formatius no evolucionen amb la mateixa rapidesa que les companyies per a cobrir aquestes necessitats; “els centres de formació atribueixen aquesta falta d'actuació a l'escassa autonomia que tenen per a canviar els continguts” i, per part seua, l'administració pública pateix la falta de flexibilitat per a promoure l'adaptació pertinent, en la seua opinió.

En qualsevol cas, els programes d'FP a Espanya cada vegada més s'adapten a les necessitats del mercat i promouen, conjuntament a la formació impartida, competències clau que també són demandades en les ofertes d'ocupació, tals com l'orientació a clientela, idiomes, noves tecnologies, visió de negoci, negociació, iniciativa, comunicació, *proactividad, resiliència i presa de decisions.

Noves reformes en Formació Professional
Des del Govern d'Espanya ja s'anuncien noves reformes que concerneixen a la FP, amb l'objectiu de facilitar la transició de treballadors/as al nou entorn laboral, mitjançant els departaments de Treball i Educació.

L'estratègia estarà basada en la digitalització, internacionalització, creixement de les empreses, innovació i sostenibilitat, tant mediambiental com econòmica i territorial, per a arribar a l'objectiu d'aconseguir el 20% del PIB en 2020, marcat per la Unió Europea.

Consultar la informació original ACI

966013173 966013174
de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es