Entrar


En què consisteix la secció dels riscos laborals dins d'una empresa

Els riscos laborals inclouen totes aquelles circumstàncies que puguen produir un accident o un sinistre, tot allò que s'engloba dins del que puga ser causa de perill, dins d'un context professional.

El risc laboral serà sempre directament proporcional a l'exercici de les funcions professionals. És a dir, no té el mateix risc l'obrer que es puja en una bastida a una altura de tres plantes que el taxista que condueix un vehicle. Tots dos exemples estan subjectes a condicions diferents, però tots dos tenen possibilitats de patir un accident.

Independentment a la professió que s'exercisca, quasi qualsevol accident pot evitar-se, reduir la seua incidència o el grau de mal en cas que arribara a ocórrer. De l'anàlisi de les precaucions que s'han de considerar per a minimitzar danys o tractar de fer desaparéixer les possibilitats de patir un accident, és del que s'encarrega la Prevenció de Riscos Laborals.
Com millorar el control dels riscos laborals en les empreses

La formació, l'experiència i les tecnologies són les millors eines que l'empresari i els treballadors tenen per a establir un bon control sobre els riscos laborals que existeixen en l'empresa.

En relació a la tecnologia, igual que és de vital importància optar per usar un programari per a la gestió documental, que incloga la classificació automatitzada dels arxius, filtres i l'avís intel·ligent per a facilitar les labors diàries en relació a la documentació, també existeixen programes informàtics i altres eines tecnològiques que milloren la gestió de la Prevenció dels Riscos Laborals.

Les eines que es relacionaran a continuació s'integren a la perfecció en un sistema avançat i innovador de Prevenció de Riscos Laborals. Tots tenen com a missió facilitar els processos de comunicació, l'accés a la informació i a la formació de qualitat.

La tecnologia mòbil

Seria un gravíssim error donar l'esquena a la tecnologia mòbil que creix i es desenvolupa donant cobertura a tots i cadascun dels estaments socials, particulars i professionals en la vida de les persones. L'ús de telèfons intel·ligents i tauletes en l'àmbit laboral forma part ja del paisatge professional, optimitzant les activitats en tots els sectors.

En concret, existeixen programes i aplicacions que aconsegueixen millorar notablement la gestió de les dades i els processos relacionats amb la prevenció de riscos laborals per a qualsevol mena d'organització empresarial.

En aquest sentit, les funcions que s'han millorat amb l'ús d'aquesta mena de tecnologia mòbil són les de la supervisió dels riscos d'un entorn laboral de forma més efectiva i ràpida. Així mateix, ara és possible l'enviament de les observacions de manera instantània d'una manera molt més senzilla, això implica la possibilitat de realitzar fotos i vídeos per a aclarir la situació amb el mateix dispositiu. Finalment, també facilita l'acció de l'enviament d'informes, de la recepció o l'enviament d'alertes de manera immediata.
Els Drons

Els vehicles aeris capaços de volar sense tripulació i que són dirigits a distància des d'un dispositiu de control remot poden arribar a complir importants posicions dins dels sistemes de control i prevenció de riscos laborals. Formen part de les eines més innovadores dins d'aquest àmbit en les empreses. La seua funció principal és facilitar els treballs de supervisió de zones que comporten perillositat, però també poden realitzar labors de transport de materials a zones de difícil accés, vigilància i control aeri de determinades zones, etc.
Les plataformes digitals en internet o intranet

En l'àrea formativa, les plataformes digitals que fan el seu treball gràcies a internet s'orienten als empleats i empleades per a formar-los tant en seguretat, com en protecció i salut laboral. En aquest sentit, les webs ofereixen sistemes educatius a distància de gran eficàcia. Amb aquestes plataformes, el treballador pot suggerir millores, interactuar amb els seus superiors i, en definitiva, ser un element de motivació, ja que se sentirà valorat i potenciarà la cultura corporativa.

El Big Data

Les xarxes estan saturades d'informació que es transporta d'un lloc a un altre constantment. L'anàlisi d'aquestes dades aconsegueix que es millore el nivell de Prevenció de Riscos Laborals, perquè permet predir els accidents laborals previ estudi exhaustiu dels possibles riscos. D'altra banda, el Big Data també aconsegueix analitzar l'estat de les organitzacions en matèria de salut i seguretat laboral en el moment actual.
Els Simuladors

Existeix una eina dins de l'àmbit de la seguretat laboral que es denomina simulació. Simular en aquest entorn significa o fa referència a la realització d'un entrenament sense risc. En aquest sentit, els simuladors s'han convertit en una eina d'excepció per a reproduir, amb una gran sensació de realitat, situacions possibles de treball. Són exercicis que s'utilitzen per a entrenar amb màquines o equips industrials, amb el que s'aconsegueix una millora de les habilitats dels empleats abans de fer els treballs en un entorn completament real. Amb aquestes simulacions, es redueixen notablement els errors humans i, per tant, els nivells de riscos davant possibles accidents laborals.

Consulta la notícia original ACI

966013173 966013174
de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es