Entrar


imagen seccin

L'ocupació jove, en els millors registres de l'última dècada

Randstad, l'empresa de recursos humans número 1 a Espanya i en el món, ha realitzat una anàlisi de la situació laboral dels ocupats menors de 25 anys. Un estudi en el qual s'ha tingut en compte l'evolució dels treballadors d'aquest grup d'edat en funció del seu nivell formatiu, el sector on desenvolupen la seva activitat laboral i la regió on resideixen, a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) corresponents al quart trimestre de l'última dècada.

Randstad detecta que la taxa d'ocupació de professionals menors de 25 anys és del 66,5%, la segona taxa més elevada dels últims 10 anys, només superada en 2008 (71%), el punt en el qual van començar cinc anys consecutius de caigudes. Aquesta taxa que va registrar el seu menor volum en 2013, quan va baixar fins al 45,1%. A partir d'aquest moment, la taxa d'ocupats ha crescut durant cinc exercicis consecutius, fins al 66,5% actual.

Evolució de la taxa d'ocupació de menors de 25 anys (2008 – 2018)

Gráfico Randstad empleo joven 1

Font: Randstad a partir de dades de l'INE

Aquesta tendència és similar a la taxa total d'ocupats a Espanya, que en 2008 va aconseguir el seu major percentatge (86,2%), va registrar l'índex més discret en 2012 i va tornar a remuntar des de llavors. En el cas dels professionals menors de 25 anys, destaca que des de 2013, la taxa s'ha incrementat d'una manera més acusada, creixent més de 21 punts percentuals solo en cinc anys.

En termes absoluts, 996.800 treballadors menors de 25 anys es troben treballant actualment. És un 7% més que la xifra registrada fa un any (931.700) i un 33,7% més que fa cinc (745.400), moment des del qual el volum d'aquest tipus de professionals no ha deixat que créixer. La xifra d'aquest any és la més elevada des de 2010, quan es van registrar 1.134.800 ocupats menors de 25 anys.

A major nivell educatiu, major taxa d'ocupació

L'anàlisi de Randstad posa de rellevància que a major nivell educatiu, major és la taxa d'ocupació entre els treballadors més joves. En aquest sentit, durant 2018 la taxa d'aquests professionals amb educació superior va aconseguir el 75,2%, la segona xifra més alta del període estudiat després de la registrada l'any passat.

En termes absoluts, es van registrar 279.300 professionals menors de 25 anys amb estudis superiors, una lleugera caiguda del 0,7% respecte a l'any passat, sent la tercera xifra més alta de la dècada.

Després dels menors de 25 anys amb formació superior, els professionals que compten amb estudis secundaris són els que tenen la taxa d'ocupació més elevada. En concret, el 65,2% dels empleats d'aquest col·lectiu es troben actualment treballant, la qual cosa suposa un total de 683.900 professionals, un 12,2% més que fa un any, el segment d'edat on més creix l'ocupació en l'últim any.

En el costat oposat, se situen els empleats menors de 25 anys amb formació primària, amb una taxa d'ocupació del 42,6%. En concret, 33.600 joves amb estudis primaris tenen un treball, registrant un 17,2% menys que en 2017 i sent el segment en el qual més es va veure reduït el nombre de professionals.

Serveis, el sector amb major nombre d'empleats menors de 25 anys

Randstad també analitza la taxa d'ocupació dels joves en funció del sector en el qual treballen els professionals. En aquest sentit, detecta que serveis és el sector que ocupa a més professionals menors de 25 anys amb més de 800.300 treballadors d'aquesta franja d'edat. Aquesta dada suposa que el 80,3% dels ocupats menors de 25 anys desenvolupa la seva activitat en el sector serveis. En segon lloc se situa indústria, sector en el qual treballen 114.800 ocupats menors de 25 anys (11,5%). Li segueixen els sectors d'agricultura, amb 41.500 treballadors, i construcció, 40.100, que representen el 4,2% i el 4%, respectivament.

Taxa d'ocupació de menors de 25 anys segons el sector (2018)

Gráfico Randstad empleo joven 2

Font: Randstad a partir de dades de l'INE

El número d'ocupats menors de 25 anys ha crescut en diversos sectors en l'últim any, sent construcció el sector on més augmenta el volum de treballadors joves, amb un increment del 15,6%. Li segueixen serveis (8,5%) i indústria (2,9%). Agricultura ha estat l'únic sector on s'ha registrat un descens, ja que el volum de treballadors va caure en un 12,6%.

Balears i Euskadi, les regions amb les taxes més elevades de joves ocupats

Randstad també té en compte la comunitat autònoma on resideix el professional a l'hora d'analitzar l'evolució dels ocupats menors de 25 anys. L'anàlisi de *Randstad posa de manifest que Balears, amb el 77,3%, és la comunitat que registra la major taxa d'ocupació de menors de 25 anys, seguida per Euskadi, que aconsegueix el 77%.  

Amb taxes superiors al 70%, també se situen Navarra (76,7%), Castella i Lleó (74,5%), Astúries (72,4%), Catalunya (72,3%), La Rioja (71,3%), Aragó (71,2%) i Galícia (70,2%). Per sobre de la mitjana nacional se situen Madrid (69,6%), Comunitat Valenciana (66,9%) i Múrcia (66,7%).

Taxa d'ocupats menors de 25 anys per comunitats autònomes (2017-2018)

Gráfico Randstad empleo joven 3

En el costat contrari i per sota de la mitjana nacional, se situen Cantàbria (65,1%), Canàries (62,6%), Castella-la Manxa (58,2%), i Andalusia (54,9%). Extremadura és la regió que registra la menor taxa d'ocupació de treballadors menors de 25 anys (49,7%), 16,8 punts percentuals per sota de la mitjana nacional.

Randstad destaca que aquesta taxa ha augmentat en totes les regions en l'últim any, a excepció d'Aragó, que va experimentar un decreixement de 2,8 punts percentuals.

En termes absoluts, Catalunya (222.400), Andalusia (153.800) i Madrid (149.900) són les regions que registren el major nombre de treballadors menors de 25 anys. En concret, entre les tres sumen 526.100 treballadors d'aquest col·lectiu, és a dir, el 52,8% dels empleats menors de 25 anys pertanyen a una d'aquestes tres comunitats. Després d'elles, Comunitat Valenciana (100.600), Canàries (47.100), Castella i Lleó (43.000), Euskadi (41.800) i Castella-la Manxa (40.400) són les regions que més emprats d'aquest col·lectiu registren.

En el costat contrari, i amb valors inferiors a 40.000, se situen Galícia (38.600), Murcia (37.700), Balears (33.700), Aragó (27.400), Extremadura (16.300) i Navarra (16.000). Tanquen la llesta Astúries (12.300), Cantàbria (7.100) i La Rioja (5.700).

Pot consultar la notícia original ACI

966013173 966013174
de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es