Recordar la contrasenya

Comunitat Valenciana


imagen sección

Conseqüències per a l'autònom que pague tard la quota en 2019

 

Els autònoms han d'abonar a final de mes les seues quotes a la Seguretat Social. La majoria dels professionals tenen domiciliat el pagament en el seu propi compte bancari, de manera que la institució extrauen els últims dies de cada mes la quantitat corresponent. Fins i tot sota aquesta metodologia poden sorgir problemes. Per exemple, si hi ha un canvi de compte, que no ha sigut advertit a la Seguretat Social. O si, per qualsevol circumstància, no hi ha fons per a afrontar aquest pagament.

Aquests o un altre problemes, derivats d'altres fórmules de pagament permeses, poden generar retards en el pagament a la Seguretat Social. Siga com siga la causa, no afrontar-ho en el moment marcat genera penalitzacions, que repassem a continuació.

Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom

L'última Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom determina una sèrie de recàrrecs per a les quotes que s'abonen fóra de termini, activant-se un sistema de recàrrecs en transcórrer el termini per al pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Si l'abonament es produeix dins del primer mes després del venciment, s'aplicarà una reducció del 10% del recàrrec. Mentre que si es deixa passar dos mesos el recàrrec ascendiria al 20% del deute.

Els recàrrecs poden ser fins i tot superiors quan siga la Seguretat Social qui reclame el deute. Es mantindran en el 20% del deute, si l'autònom paga les quotes abans del termini que marque en la seua acta de liquidació de deute.

No obstant això, el recàrrec pot ascendir fins al 35% si es pagara la quantitat deguda més enllà del termini dictaminat en l'acta, segons queda recollit en l'Article 1 de l'esmentada  Llei de Reformes Urgents, que modifica l'article 30 de la Llei General de la Seguretat Social que regula aquesta qüestió.

Diferències amb els ajornaments

És important destacar que aquest tipus de conseqüències no tindran lloc si hi ha un ajornament acordat amb la Seguretat Social per a pagar les quotes en data posterior. Existeixen mecanismes perquè l'autònom, en certes situacions, puga ajornar el pagament de quotes, sempre que el comunique pertinentment a la Seguretat Social, i reba una resposta positiva aprovant la sol·licitud d'ajornament.

966013173 966013174
Plaza de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)